Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Quyết định 3920/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

3920/QĐ-ĐHSP
22/07/2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng
Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Quyết định

 

PGS.TS. Mai Xuân Trường 08/10/2021 Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022
PGS.TS Mai Xuân Trường 01/09/2020 Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường 28/07/2020 Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 02/06/2020 Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 27/11/2018 Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 07/01/2019 Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 31/01/2019 Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 28/02/2019 Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 18/03/2019 Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 08/07/2019 Về việc công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - năm 2019