Đang xử lý.....
Xem với cỡ chữ

Công văn 704/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên: Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2

704/ĐHSP-ĐT
28/02/2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng
Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Công văn

 

PGS.TS. Mai Xuân Trường 08/10/2021 Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022
PGS.TS Mai Xuân Trường 01/09/2020 Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
PGS.TS Mai Xuân Trường 28/07/2020 Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
PGS.TS Mai Xuân Trường 02/06/2020 Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 27/11/2018 Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm
PGS,TS Mai Xuân TrườngPGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 07/01/2019 Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 31/01/2019 Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 18/03/2019 Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 08/07/2019 Về việc công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - năm 2019
PGS.TS.Mai Xuân Trường - Hiệu trưởng 08/07/2019 Về việc Công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất - năm 2019