Đang xử lý.....

Hội nghị thường kỳ quý I, năm 2021 Hội đồng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 29/03/2021 15:39 đến 29/03/2021 00:00 Phòng họp A1B

Chiều ngày 29 tháng 3 năm 2021, Hội nghị thường kỳ quý I, năm 2021 Hội đồng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã diễn ra. Tham dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên dưới sự chủ trì của PGS. TS Hà Trần Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường.

 

PGS. TS Hà Trần Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo các nhiệm vụ đã thực hiện trong Quý I/ 2021 và dự kiến chương trình công tác Quý II/ 2021 của Hội đồng trường do đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo; báo cáo các hoạt động của Trường do đồng chí Phó Hiệu trưởng báo cáo; báo cáo Giám sát của Hội đồng trường do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo. Sau khi nghe các báo cáo, Hội đồng trường đã thảo luận, quyết nghị các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Hội đồng trường.

 

PGS. TS Hà Trần Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì Hội nghị

Hội đồng trường đã nghe đại diện lãnh đạo các phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản trị - Phục vụ, phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh Sinh viên báo cáo các vấn đề về tài chính, cơ sở vật chất, chính sách tuyển sinh và chính sách hỗ trợ người học. Sau khi thảo luận, góp ý Hội đồng trường đã quyết nghị về các vấn đề: quy chế tài chính, báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch và dự toán năm 2021 và chính sách học phí; chính sách học bổng cho sinh viên; chiến lược tuyển sinh; những hạng mục đầu tư lớn của Trường và một số vấn đề khác.  Thư ký Hội đồng trường đã báo cáo dự thảo nghị quyết của Hội đồng trường, sau khi thảo luận, Hội đồng trường đã quyết nghị thông qua Nghị quyết. Với các nội dung đã được thông qua, Hội nghị thường quý I, năm 2021 của Hội đồng trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp!

Tác giả bài viết: TS. Dương Ngọc Toàn

Tin bài: Bộ phận truyền thông