Đang xử lý.....

Phòng Quản trị - Phục vụ 

Phòng quản trị - Phục vụ

I. Thông tin chung

Tên phòng Phòng quản trị - Phục vụ

Địa chỉ : Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: phongquantri-phucvu@tnue.edu.vn

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cức khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang tích cực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy, qua đó tạo sự khác biệt trong đào tạo và chất lượng đào tạo với quyết tâm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm trong cả nước và ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

     Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với quyết tâm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy và học, Nhà trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy hiện đại làm tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo. 

     Việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất là một trong những yêu tố quan trọng đối với Nhà trường. Xuất phát từ quan điểm đó, nhiều năm qua với sự đầu tư của Nhà nước và nguồn vốn của Nhà trường, Nhà trường đã xây dựng hệ thống cơ sở vật chất ngày một khang trang.Đặc biệt là chỗ làm việc cho giảng viên được đảm bảo, tất cả các giảng đường được trang bị cơ bản những thiết bị thiết yếu, phòng thí nghiệm, thư viện cũng đã được đổi mới đáp ứng được nhu cầu đào tạo góp phần xây dụng một môi trường sư phạm hiện đại, để sinh viên của Nhà trường sau này có thể đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới.

     Hiện nay, Nhà trường có 6 giảng đường với gần 200 phòng học,tất cả các giảng đường Nhà trường có xu hướng thay đổi mô hình lớp học, từ hệ thống bàn ghế, trang thiết bị dạy và học và đặc biệt là đang triển khai ứng dụng công nghệ nối kết thông tin và các phương tiện hiện đại khác nối kết giảng đường Trường ĐHSP với trường phổ thông, các em sinh viên được tiếp cận trực tiếp và gián tiếp với hệ thống trường phổ thông.

     Hệ thống nhà vườn sinh học, 40 phòng thí nghiệm, 10 phòng thực hành tin học và ngoại ngữ với trên 500 đầu máy, một tòa nhà Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm 7 tầng trên diện tích 3000 m2 được thiết kế hiện đại và đồng bộ bao gồm hệ thống các phòng hội thảo phòng học thông minh, phòng thực hành tinh học ngoại ngữ, phòng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phòng studio mẫu để xây dựng video clip bài giảng

     Bên cạnh đó nhằm hỗ trợ giảng viên, sinh viên có điều kiện tốt nhất trong nghiên cứu khoa học và học tập, Nhà trường đã đầu tư hệ thống thư viện với trên 13.000 đầu sách, Năm 2018 Nhà trường tiếp tục đầu tư  cải tạo hệ thống khuôn viên, hệ thống Trung tâm thông tin thư viện mới, hiện đại hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

     Hệ thống khuôn viên xanh sạch đẹp, hệ thống nhà thi đấu thể thao, sân vận động, bể bơi, bóng chuyền, nhà ăn sinh viên khang trang hiện đại và khu KTX đảm bảo cung cấp trên 2000 chỗ ở được kết nối mạng internet  hỗ trợ thêm trong quá trình học tập cho sinh viên nội trú của Nhà trường

     Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cức khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang tích cực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy, qua đó tạo sự khác biệt trong đào tạo và chất lượng đào tạo

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch - tài chính, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Trường theo đúng quy định của Nhà nước.

2. nhiệm vụ

 * Công tác kế hoạch tài chính

      - Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường;

      - Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo quy định hiện hành;

      * Công tác tài chính - kế toán – thống kê

      - Thực hiện công tác kế toán theo chế độ kế toán hiện hành và quản lý, theo dõi đầu tư cơ sở vật chất;

      - Thực hiện việc tính lương, tiền công, tiền giảng, các khoản thù lao khác và quản lý, theo dõi, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp;

- Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn kinh phí, thanh toán, rút tiền kinh phí tại kho bạc và quản lý, thực hiện công tác theo dõi đề tài nghiên cứu khoa học;

      - Thực hiện kiểm soát hồ sơ, chứng từ, theo dõi nguồn thu, làm thủ tục thanh toán, rút tiền qua ngân hàng và quản lý nguồn thu, công nợ hệ chính quy, hệ sau đại học;

      - Thực hiện, theo dõi dự toán các đơn vị, quản lý nguồn thu từ các hoạt động ngắn hạn, y tế, hội nghị, hội thảo, tài trợ và công tác kế toán thanh toán tiền mặt, công nợ;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo trong nước, thu khác, quản lý, in, cấp phát, quyết toán biên lai và công tác kế toán vật tư, tài sản;

      - Thực hiện thu tiền, quản lý các nguồn thu từ hoạt động đào tạo liên kết nước ngoài, thu khác và quản lý, thực hiện nghiệp vụ kế toán quỹ của Trường;

      - Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê định kỳ, đột xuất;

- Thực hiện công khai tài chính và kiểm toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật;

- Căn cứ dự toán được giao và kế hoạch công tác của các đơn vị, cân đối sắp xếp nhu cầu chi tiêu, trình Hiệu trưởng ký thông báo kinh phí các đơn vị được sử dụng trong năm tại Hội nghị tài chính hàng năm;

- Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định;

- Phối hợp với Phòng Quản trị - Phục vụ và các đơn vị kiểm kê tài sản theo quy định.

III. Đội ngũ cán bộ

1. Tổ quản trị

ThS. Lý Văn Hoan

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

Email: hoanlv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01256.358.616

- Phụ trách chung các bộ phận trong Phòng. - Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý và mua sắm tài sản. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hợp đồng xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng, các hợp đồng mua sắm và sửa chữa trang thiết bị. - Phụ trách xây dựng các dự án xây dựng và dự án trang thiết bị. - Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các nhiệm vụ liên qua

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng

Email: hungnm.faci@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0208.3841.356 & 0912.121.474

- Giúp Trưởng phòng xây dựng các dự án, hợp đồng  mua sắm trang thiết bị, giám sát sửa chữa các trang thiết bị.

- Phụ trách bộ phận quản lý giảng đường, cây cảnh, hợp đồng vụ việc.

CN. Hoàng Thị Minh Bạch

Thủ kho

Email: bachhtm@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0942.951.972(CQ)/ 0208.3858.144(NR) 0942.008.900

- Thực hiện NV CV quản lý tài sản, quản lý sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

CN. Đỗ Thông Thái

Nhân viên nước

Email: thaidt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0985.912.196

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Ths. Tạ Thị Vân

Chuyên viên

Email: vantt.faci@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.106.408

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Tham gia Ban QLDA của Bộ theo dõi thi công Cụm Công trình

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

CN. Phạm Văn Thoại

Chuyên viên XDCB

Email: thoaipv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.552.142

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Tham gia Ban QLDA của Bộ theo dõi thi công Cụm Công trình

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

KS. Bùi Hà Thái

Chuyên viên QL điện

Email: thaibh@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.394.539

Theo dõi, sửa chữa và lập hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB2, B4, Nhà làm việc, KTX, nhà thí nghiệm, điện bảo vệ các khu vực, các trạm biến áp. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

KS. Vũ Ngọc Cưng

Chuyên viên QL điện

Email: cuongvn@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01692.891.511

Theo dõi, sửa chữa và lập hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB1, B3, B5, KTX, nhà thí nghiệm, hội trường C2, nhà thư viện, điện bảo vệ các khu vực. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

-Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Ths. Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

Email:trungnt.faci@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.394.828

-  Thực hiện nhiệm vụ CV quản trị thiết bị.

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng đường (Bàn ghế, điều hòa, máy móc thí nghiệm...).

- Lập hồ sơ thầu các gói thầu của các dự án được giao

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

KS. Nguyễn Văn Thắng

Chuyên viên

Email: thangnv.faci@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0912.316.622

- Theo dõi: sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống thang máy Nhà A4, Nhà TV, TTPTKNSP

- Sửa chữa nhỏ và lập hồ sơ sửa chữa. Trực bơm nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ

- Theo dõi và vận hành trạm xử lý nước thải Nhà thí nghiệm

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

Đặng Quang Tân

Nhân viên nướcp>

Email: tandq@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0978.619.396

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ.

- Theo dõi và vận hành trạm xử lý nước thải Nhà thí nghiệm

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

CN. Đặng Phương Thanh

Chuyên viên

Email: thanhdp@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0972.096.548

- Quản lý tài sản, sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

ThS. Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên

Email: tuanva@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0913.504.240

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Lương Đức Thắng

Chuyên viên XDCB Phó Chủ tịch Công đoàn phòng

Email: thangld@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0984445333 - 0854445444

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Theo dõi một số hồ sơ sửa chữa lớn các công trình

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình trong Trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên kỹ thuật

Email: tuanna.faci@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0977.724.143

- Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

KS. Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên

Email: quyennv@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0975.355.688

-Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

2. Tổ Y tế

 

BS. Phạm Thị An

Bác sỹ

Email: anpt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0944.884.236

- Khám chữa bệnh, kê đơn thuốc, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, sinh viên

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

Vũ Kim Cương

Y sỹ

Email: cuongvk@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0976.179.686

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 7%, quyết toán thuốc sự nghiệp.

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro c ho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

Hoàng Thị Hoài Thu

CN điều dưỡng Nhân viên

Email: thuhth@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0208.3841.356 & 0986.289.291

- Quyết toán BHYT cán bộ, sinh viên quỹ 10%.

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

 - Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

Y tá. Hà Thị Khánh Ly

Nhân viên Ủy viên BCH Công đoàn phòng

Email: lyhtk@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0208.3841.356 & 0985.839.789

- Đảm nhiệm phòng tiêm, thủ thuật

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

3. Tổ giảng đường

Nguyễn Thị Phương

Nhân viên trực giảng đường

Email: phuongnt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01696.148.516

- Mở đóng cửa giảng đường B4 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

Nguyễn Anh Thư

Nhân viên trực giảng đường. Ủy viên BCH Công đoàn phòng

Email: thuna@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0948.483.334

- Mở đóng cửa giảng đường B2 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

Nguyễn Thị Bích Huyền

Nhân viên trực giảng đường

Email: huyenntb@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01656.522.660

- Mở đóng cửa giảng đường B2, lớp học.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

Vũ Thị Lý

Nhân viên trực giảng đường

Email: lyvt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0975.059.725

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

Đào Thị Hồng Liên

Nhân viên trực giảng đường

Email: liendth@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01668.126.968

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

Ninh Quốc Phương

Nhân viên trực giảng đường

Email: phuongnq@tnue.edu.vn

Điện thoại: 01669.448.154

- Mở đóng cửa giảng đường B1.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

4. Tổ cây cảnh

Ngô Thị Huân

Nhân viên chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên Ủy viên BCH Công đoàn phòng

Email: huannt@tnue.edu.vn

Điện thoại: 0988.862.182

- Chăm sóc cây cảnh các khu vực trong Trường

- Phụ trách học sinh các khoa chăm sóc cây cảnh và vệ sinh môi trường theo lịch của Đoàn TN, Hội sinh viên

- Theo dõi thu gom rác tại Trường của Công ty vệ sinh môi trường

- Kiểm tra việc vệ sinh các khu vực của nhóm hợp động vụ việc

- Tham gia thu dọn vệ sinh 2 Hội trường C1, C2 phục vụ hội họp.

Dương Thị Minh Huệ

Nhân viên chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên

Email: huedtm@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0986.703.701

- Chăm sóc cây cảnh các khu vực trong Trường

- Phụ trách học sinh các khoa chăm sóc cây cảnh và vệ sinh môi trường theo lịch của Đoàn TN, Hội sinh viên

- Kiểm tra việc vệ sinh các khu vực của nhóm hợp động vụ việc

- Tham gia thu dọn vệ sinh 2 Hội trường C1, C2 phục vụ hội họp.

IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Sửa chữa nhỏ

Xây dựng

Giấy báo hỏng họăc đề nghi của các đơn vị

Phạm Văn Thoại

Phòng 303A2

Các ngày trong tuần

Thiết bị

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

Mua sắm

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc

- Báo giá cạnh tranh (03 chiếc)

- Quyết định thành lập HĐXĐG

- Biên bản xét duyệt giá

- QĐ lựa chọn nhà cung cấp

- Hợp đồng mua bán

- Biên nghiện thu bàn giao theo Hợp đồng

- Biên bản bàn giao tài sản, nguyên liệu, vật liệu, CCDC

- Hóa đơn đỏ

- Thanh lý hợp đồng

Đặng Phương Thanh

Phòng 304A2

Các ngày trong tuần

Cải tạo nâng cấp các hạng mục xây dựng và thiết bị phục vụ công tác đào tạo

- Biên bản kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí

- Trình Hiệu trưởng chỉ thầu Đơn vị hoặc cá nhân trong công tác thay thế và sửa chữa

- Tiến hành ký hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu.

- Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc.

- Hoá đơn đỏ (nếu có)

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

Phạm Văn Thoại

Phòng 303A2

Các ngày trong tuần

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

 

VI. Liên hệ

Quản trị - Phục vụ

Địa chỉ:  Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: phongquantri-phucvu@tnue.edu.vn