Đang xử lý.....

Thông tin chung về Olympic sinh học sinh viên Toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 

Quản trị viên

Thông tin chi tiết về công tác tổ chức hội thi như sau:

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

- Địa chỉ: Số 20 đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

- Thời gian: ngày 10, 11,12 tháng 7 năm 2020 (thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật)

 

 

► THÔNG BÁO SỐ 3 V/v tổ chức Olympic Sinh học Sinh viên toàn quốc lần thứ nhất năm 2020 ... Xem chi tiết.

 

► NỘI DUNG THI LÝ THUYẾT ... Xem chi tiết.

 

► THÔNG TIN CÁC KHÁCH SẠN TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN ... Xem chi tiết.

 

► PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ ... Tải về.

loading....