Đang xử lý.....
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Văn phòng du học Campus France Việt Nam của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam...

Giới thiệu sinh viên tham dự khóa học tiếng Anh nâng cao tại Australia

Trường Đại học Sư phạm thông báo tới toàn thể sinh viên như sau:

Thông báo chương trình học bổng phát triển nguồn lực Nhật Bản

Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi tới các cán bộ giảng viên thuộc đối tượng xét tuyển trên và các ứng viên khác quan tâm tới chương trình này.

Chương trình học bổng của Đại học Vân Nam và Học viện Hồng Hà, Trung Quốc

Trong khuân khổ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên với Đại học Vân Nam và Học viện Hồng Hà, Trung Quốc. Đại học Vân Nam và Học viện Hồng Hà sẽ cùng cung cấp các chương trình học bổng cho giảng viên và sinh viên của Đại học Thái Nguyên, cụ thể như sau:

Thông báo học bổng sau đại học Đại học Phùng Giáp - Đài Loan năm 2016

Đại học Thái Nguyên đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết và đăng ký tham gia trước ngày 18/4/2016.

Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Development in Teacher Training Curriculum: Opportunities and Challenges"

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Development in Teacher Training Curriculum: Opportunities and Challenges" (Phát triển chương trình đào tạo giáo viên: Cơ hội và Thách thức)

Kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế "Development in Teacher Training Curriculum: Opportunities and Challenges"

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế "Development in Teacher Training Curriculum: Opportunities and Challenges"

Triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm 2011

Công văn số 259/QLKH ngày 22/02/2011 V/v triển khai nhiệm vụ NCKH và hợp tác quốc tế năm 2011