Đang xử lý.....

Thông tin nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ - B2017-TNA-38

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Danh sách cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

Danh sách cấp chứng chỉ Ngoại ngữ

Danh sách cấp chứng chỉ Tin học

Danh sách công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ đợt 1 năm 2019