Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 92
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
5688/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2022
183 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/12/2021
5687/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Thanh tra pháp chế Ban hành Quy định kiểm tra và xử lý văn quản lý nội bộ của Trường Đại học Sư phạm 28/12/2021
4897/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Kế hoạch tài chính Ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 23/11/2021
4785/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Khoa học công nghệ Ban hành Quy định về thu hút, quản lý người nước ngoài đến công tác và học tập tại Trường Đại học Sư phạm 18/11/2021
748/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 16/11/2021
4458/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định đào tạo chương trình tiếng Việt theo hình thức 2 + 1 + 1 cho lưu học sinh 04/11/2021
4231/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021" 21/10/2021
4167/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021 15/10/2021
4130/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Hành chính tổ chức Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong Trường Đại học Sư phạm 13/10/2021
4075/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Đào tạo Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022 08/10/2021
3707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy 16/09/2021
3701/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021-2022 16/09/2021
3638/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2021-2022 13/09/2021
3476/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Hành chính tổ chức Quy định chế độ thu hút người có học hàm, học vị cao thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục về công tác tại Trường Đại học Sư phạm 07/09/2021
3391/QĐ-ĐHS Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Khoa học công nghệ Sơ đồ Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế năm học 2021 - 2022 31/08/2021
3201/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Kế hoạch tài chính Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 23/08/2021
2341/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 02/07/2021
1824/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Ban hành Nội quy Thư viện của Trường Đại học Sư phạm 18/05/2021
1779/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2020-2021 14/05/2021