Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 66
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
4431/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Nhà đa năng 09/12/2020
4308/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Quyết định V/v áp dụng hóa đơn điện tử 02/12/2020
3971/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Thông báo giá điện, nước sinh hoạt của sinh viên ở Ký túc xá 12/11/2020
3704/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020 30/10/2020
3696/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020 30/10/2020
3728/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Khoa học công nghệ Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng sách phục vụ đào tạo của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/10/2020
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
2077/ĐHSP-KHTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Kế hoạch tài chính V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 27/07/2020
1568/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/07/2020
1557/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý phôi văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/06/2020
1218/QĐ/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020 02/06/2020
1001/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Văn bản chung Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19/05/2020
1003/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khoa học công nghệ Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý KH&CN của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19/05/2020
966/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2019-2020 15/05/2020
386/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị và vật liệu tại phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Sư phạm 25/02/2020
359/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kê hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của trường Đại học Sư phạm 20/02/2020
342/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của trường Đại học Sư Phạm 19/02/2020
6257/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 20/11/2019