Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 59
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
2077/ĐHSP-KHTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Kế hoạch tài chính V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021 27/07/2020
1568/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/07/2020
1557/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý phôi văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/06/2020
1218/QĐ/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020 02/06/2020
1001/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Văn bản chung Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19/05/2020
1003/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khoa học công nghệ Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý KH&CN của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19/05/2020
966/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2019-2020 15/05/2020
386/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị và vật liệu tại phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Sư phạm 25/02/2020
359/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kê hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của trường Đại học Sư phạm 20/02/2020
342/KH-DHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Thanh tra pháp chế Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 của trường Đại học Sư Phạm 19/02/2020
2759/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khoa học công nghệ Ban hành Quy đinh về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Sư phạm 25/07/2019
3954/CV-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Báo cáo khối lượng giảng dạy năm học 2018 - 2019 23/07/2019
3920/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 22/07/2019
3839/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu khoản phí, lệ phí tháng 07 năm 2019 15/07/2019
3797/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào trường đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2019 11/07/2019
3812/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2019-2024 11/07/2019
861/QĐ-TTg Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 11/07/2019