Đang xử lý.....

Chuẩn đầu ra đào tạo Tiến sĩ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Địa lí học

 

1. Kiến thức

Có hệ thống tri thức khoa học Địa lí vững vàng và am hiểu những kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Địa lí học.

Có khả năng hướng dẫn hoạt động chuyên môn, phát triển các kỹ năng nghiên cứu, giảng dạy về Địa lí nói chung, đặc biệt về chuyên ngành Địa lí học.

Ngoại ngữ tiếng Anh cấp độ B2 tiêu chuẩn châu Âu.

2. Kỹ năng

Có khả năng độc lập trong công tác nghiên cứu, biết vận dụng các kiến thức cơ sở và chuyên ngành để giải quyết những bài toán theo nhu cầu của cuộc sống, góp phần vào sự công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Có khả năng phối hợp nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học ở trong nước và ngoài nước, đặc biệt là tham gia vào các đề tài, chương trình  nghiên cứu của Quốc gia và Quốc tế.

Có khả năng chủ trì các seminar, hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực Địa lí học và Địa lí.

Đáp ứng tốt công việc giảng dạy và nghiên cứu Địa lí, đặc biệt chuyên ngành Địa lí học trong các trường Đại học, Cao đẳng và các Viện Nghiên cứu.

Sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ để trao đổi học thuật và đọc tài liệu.

3. Thái độ

Có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân, trung thành với Tổ quốc và nhân dân; Tư cách đạo đức cá nhân tốt, có lối sống lành mạnh, văn minh, giản dị và khiêm tốn, tận tụy với công việc được giao, trung thực trong chuyên môn và trong cuộc sống; Không ngừng phấn đấu cho sự tiến bộ của tập thể và bản thân trong khoa học; Thực hiện tốt các chức năng xã hội của giáo dục,  đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

4. Vị trí và Khả năng công tác của NCS sau khi tốt nghiệp

Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học về Địa lí học và Địa lí tại các trường Đại học, Cao đẳng; có thể làm việc tại Viện Địa lí - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, cũng như các cơ quan khác của Nhà nước.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và năng lực giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học ngành Địa lí và chuyên ngành Địa lí học.