Đang xử lý.....

Tiến sĩ ngành Vật lý 

TS Vũ Thị Hồng Hạnh

Học hàm, học vị                            Tiến sĩ

Chức vụ                                     Trưởng phòng - Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                  Vật lí Chất rắn – Khoa học Vật liệu

Điện thoại                                   0989920618

Email                                             hanhvth@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                            Xem chi tiết tại đây

 

 

 

TS Phạm Mai An

Học hàm, học vị Tiến sĩ

 

Chức vụ                                Phó Trưởng khoa – Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu             Khoa học vật liệu

Điện thoại                              0986569575

Email                                      anpm@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                    Xem chi tiết tại đây

 

 

 

TS Nguyễn Quang Linh

Học hàm, học vị                            Tiến sĩ

Chức vụ                                        Phó trưởng bộ môn - Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                     Khoa học giáo dục

Điện thoại                                      0975128846

Email                                             linhnq@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                            Xem chi tiết tại đây

 

TS Đỗ Thị Huế

Học hàm, học vị                            Tiến sĩ

Chức vụ                                        Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                     Vật lý cơ sở và chuyên ngành

Điện thoại                                     0383353005

Email                                             huedt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                            Xem chi tiết tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

TS Nguyễn Thị Thu Hà

Học hàm, học vị                           Tiến sĩ

Chức vụ                                      Trưởng bộ môn – Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                   Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí

Điện thoại                                   0983752675

Email                                          hantt.phys@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                          Xem chi tiết tại đây

   
   
   

 

TS Nguyễn Thị Minh Thủy

Học hàm, học vị                         Tiến sĩ

​​

Chức vụ                                    Phó trưởng bộ môn – Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                 Vật lý cơ sở và chuyên ngành

Điện thoại                                 0983280716

Email                                         thuyntm@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                        Xem chi tiết tại đây

   

 

TS Giáp Thị Thùy Trang

Học hàm, học vị                              Tiến sĩ

Chức vụ                                          Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                      Vật lý kỹ thuật

Điện thoại                                        0919973117

Email                                               tranggtt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                              Xem chi tiết tại đây

   

TS Nguyễn Thanh Bình

Học hàm, học vị                              Tiến sĩ

Chức vụ                                          Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu                 Vật lý chất rắn- Bề mặt chức năng cảm ứng hứng thiên nhiên

Điện thoại                                 0965396879

Email                                         binhnt@tnue.edu.vn

Lý lịch khoa học                            Xem chi tiết tại đây

 

   

 

loading....