Đang xử lý.....

Hướng dẫn tạo hồ sơ khoa học trên Google Scholar

Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022

Quyết định Về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, diện xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy

Đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2023

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

THÔNG BÁO Về việc thẩm định năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (Điều chỉnh)