Đang xử lý.....

Tiếp nhận sinh viên chính quy trở lại Trường học tập trung

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021

Giao nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với viên chức và người lao động

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022

Thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2021

V/v đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Kế hoạch về việc tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2018-2021 và tái cấu trúc các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2022-2025

Thông báo số 3 - Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tô pô 2021