Đang xử lý.....

V/v xin ý kiến về dự thảo kế hoạch năm học 2020-2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

V/v tổ chức hội nghị CB-VC năm học 2020-2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Công văn V/v Xây dựng kế hoạch năm học 2020 - 2021

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

Thông báo kết qủa họp xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020

Thông báo Về việc đánh giá năng lực ngoại ngữ các ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2020

Thông báo Về việc sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống lụt, bão

Điều lệ Giải Bóng đá nam Futsal cán bộ viên chức và người lao động Trường Đại học Sư phạm năm 2020

Công văn V/v thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thông báo V/v nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2020

Công văn V/v thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2020