Đang xử lý.....

Phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá và bóng chuyền sinh viên năm học 2021-2022

Thông kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021, mã số CS. 2021.15 do TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên làm chủ nhiệm

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHCN CẤP CƠ SỞ, MÃ SỐ CS.2021.17 do TS. Giáp Thị Thùy Trang là chủ nhiệm

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển chương trình đào trình độ đại học hệ VLVH năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm

Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở 2021 do TS. Vũ Thị Hồng Hạnh là chủ nhiệm

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở 2021 do TS. Vũ Thị Hồng Hạnh là chủ nhiệm

Số 189-CV/ĐU Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Sư phạm năm 2022

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về thực hiện "Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trường"