Đang xử lý.....

Thông báo Về danh sách ứng viên được đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - B2020 - TNA - 09

Về việc báo cáo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và thống kê kết quả hoạt động KHCN của cán bộ, giảng viên năm học 2021-2022

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường, kì thi ngày 07; 08/5/2022

Bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2022

Xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2021

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC, MÃ SỐ ĐH2019-TN04-03 do Nguyễn Thị Hoàng Lan là chủ nhiệm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên THông báo công khai THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ LỊCH NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC, MÃ SỐ ĐH2019-TN04-03 do Nguyễn Thị Hoàng Lan là chủ nhiệm

Phân công nhiệm vụ phục vụ giải bóng đá và bóng chuyền sinh viên năm học 2021-2022

Thông kết quả nghiên cứu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021, mã số CS. 2021.15 do TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên làm chủ nhiệm