Đang xử lý.....

Công văn V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Thông báo Về việc Nghỉ tết Dương lịch năm 2022

Sửa đổi một số điều trong Quy định đào tạo đại học của Trường Đại học Sư phạm ban hành theo Quyết định số 4748/QĐ-ĐHSP ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ, Mã số: B2020 - TNA - 09 do PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý là chủ nhiệm

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ, Mã số: B2020 - TNA - 09 do PGS.TS Ngô Thị Thanh Quý là chủ nhiệm

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN năm 2021

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN năm 2021

Tổ chức Hội thảo "Phát triển chương trình đào tạo trong bối cảnh đổi mới giáo dục và chuyển đổi số"

Thông báo về việc thẩm định năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Thông báo về việc thẩm định năng lực ngoại ngữ các ứng viên PGS tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022. Cán bộ giảng viên của nhà trường xem thông báo và nộp hồ sơ xét giải thưởng (nếu có)