Đang xử lý.....

Công văn về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 tại Trường

Ban hành Quy trình đón sinh viên quay lại Trường và các bước xử lý tình huống khi có người nghi nhiễm COVID-19

THÔNG BÁO về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học thực hiện từ năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học thực hiện từ năm 2022 do Trường là đơn chủ trì thực hiện.

Tham dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Nhà trường và Khai giảng năm học 2021-2022

THƯ MỜI Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống và khai giảng năm học 2021-2022

Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Tiếp nhận sinh viên chính quy trở lại Trường học tập trung

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022

Hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022