Đang xử lý.....

Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho LHS Lào hệ chính quy đợt 3 năm 2021

Thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông tin kết quả nghiên cứu và lịch nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 do TS. Đỗ Thị Huế làm chủ nhiệm

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định quy tắc ứng xử của viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và làm công tác tiếp công dân của Trường Đại học Sư phạm

Ban hành Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thu nhận Hồ sơ ứng viên PGS năm 2021

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2021 thông báo về việc điều chỉnh thời gian thu nhận Hồ sơ ứng viên PGS năm 2021

Tổ chức hội nghị cán bộ viên chức năm học 2021-2022

Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến

Ban hành Quy đinh tạm thời về dạy học trực tuyến của Trường Đại học Sư phạm Số ký hiệu: 2857/QĐ-ĐHSP

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 1, năm 2021

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2021