Đang xử lý.....

Xin ý kiến Dự thảo Quy chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tổ chức kì thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 2 năm 2021

Tổ chức Hội nghị CBVC Trường năm học 2021 - 2022

Kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trường phổ thông, trường mầm non, viện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năm học 2021 - 2022

Đề xuất đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế năm học 2021 - 2022

Quyết định Ban hành Sơ đồ Kế hoạch hoạt động KHCN và HTQT năm học 2021 - 2022

Thông báo Về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Điều chỉnh Kế hoạch năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho LHS Lào hệ chính quy đợt 3 năm 2021