Đang xử lý.....

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023 (bổ sung)

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2023

Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 5 năm 2023 (đợt 1)

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo toàn khóa học năm học 2022-2023

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm học 2022-2023

Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng - Tháng 02 năm 2023

Công khai danh sách sinh viên K57 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116