Đang xử lý.....

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2024

Lịch thi kì thi phụ - Năm học 2023-2025) Thời gian thi: Từ 13/4/2024 đến 14/4/2024

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Trường ĐHSP năm 2024

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ĐHQG Hà Nội tổ chức

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ĐHQG Hà Nội tổ chức

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh" do Khoa Pháp ngữ, ĐHQG Hà Nội thổ chức

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh" do Khoa Pháp ngữ, ĐHQG Hà Nội thổ chức

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 03/2024

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2024

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thông báo Công khai trợ cấp xã hội kỳ II, năm học 2023-2024, hỗ trợ chi phí học tập năm 2024