Đang xử lý.....

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2023

Công khai Hỗ trợ học tập năm học 2022-2023

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo toàn khóa học năm học 2022-2023

Kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên và tổ chức xét Giải thưởng "Sinh viên NCKH" cấp Trường năm học 2022-2023

Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng - Tháng 02 năm 2023

Công khai danh sách sinh viên K57 thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Thông báo Lịch học lớp K1-2023 ứng dụng CNTT cơ bản

Chương trình lễ trao bằng Tiến sỹ và thạc sỹ ngày 24 tháng 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023