Đang xử lý.....

Ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chương trình lễ trao bằng Tiến sỹ và thạc sỹ ngày 24 tháng 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

Cấp hỗ trợ học tập đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên Đại học hệ chính quy K57 Học kỳ I năm học 2022-2023

Cấp Hỗ trợ chi phí sinh hoạt tháng 02/2023 đối với sinh viên sư phạm theo nhu cầu xã hội

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 29 (2021-2023) - Thời gian thi: Từ 10/02/2023 đến 19/02/2023

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 02/2023

Điều chỉnh giá điện sinh hoạt đối với người học ở KTX Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học với Lãnh đạo Nhà trường