Đang xử lý.....

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023

Tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homstay) năm 2023

Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2022-2023

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022

Trường Đại hoc Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ của giảng viên Nhà trường đã công bố, xuất bản từ năm 2017-2022

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2022-2023

Công khai học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2022 - 2023, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2022 đối với khóa 57