Đang xử lý.....

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ĐHQG Hà Nội tổ chức

Mời viết bài Hội thảo QT "Giáo dục đại học 5.0: đổi mới và thích ứng vì tương lai do Khoa Pháp Ngữ, ĐHQG Hà Nội tổ chức

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh" do Khoa Pháp ngữ, ĐHQG Hà Nội thổ chức

Thư mời viết bài Diễn đàn quốc tế Franconomics-2024: "Năng lượng tái tạo: Kịch bản cho tương lai xanh" do Khoa Pháp ngữ, ĐHQG Hà Nội thổ chức

Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 03/2024

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2023-2024

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm 2024

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi "Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thông báo Công khai trợ cấp xã hội kỳ II, năm học 2023-2024, hỗ trợ chi phí học tập năm 2024

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Trường ĐHSP - ĐHTN

Ban hành Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên tốt nghiệp đại học và cách quy đổi điểm văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương của Trường ĐHSP - ĐHTN

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên