Đang xử lý.....

Công văn V/v công tác sinh viên cuối khóa và tổng kết khóa học - K51

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Ban cán sự các lớp sinh viên khóa 51

Thông báo Kết luận cuộc họp chuyên môn Giải bóng chuyền sinh viên năm học 2019 - 2020

Thông báo Công khai kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020, học bổng KKHT học kỳ II năm học 2019-2020, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đợt 1 năm 2020

V/v xét cấp học bổng Henssen, CHLB Đức năm học 2019-2020

Kính gửi: Các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường

Công văn V/v triển khai một số nội dung công tác HSSV trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị liên quan

Hướng dẫn học trực tuyến với phần mềm Microsoft Teams

Sau khi sinh viên cung cấp đầy đủ thông tin trên phần mềm IU nhà trường sẽ cấp cho mỗi sinh viên 01 tài khoản Office 365 A1 theo mã số sinh viên tại tên miền @student.tnue.edu.vn. Sinh viên sử dụng số điện thoại đã đăng ký để xác minh tài khoản và xem hướng dẫn để tham gia vào các lớp học.

Công văn V/v triển khai dạy học trực tuyến các lớp đại học liên thông VLVH

Kính gửi: - Các cơ sở liên kết đào tạo; - Các đơn vị có liên quan trong Trường.

Công văn V/v tính thu và đưa vào IU các khoản lệ phí KTX học kỳ I năm học 2019 - 2020

Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Sinh viên ở ký túc xá.

Công văn số 518/ĐHSP-CTHSSV ngày 11/3/2020 V/v tiếp tục lùi thời gian trở lại Trường do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Công văn V/v gia hạn thời gian nộp luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị đào tạo sau đại học