Đang xử lý.....

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm học 2023-2024

Thông báo Kế hoạch học bổ sung kiến thức chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Nhà trường gửi cán bộ giảng viên và người học Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Thông báo công khai danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2023

Tham gia giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên và người học thư mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 6/2023