Đang xử lý.....

Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên

Thông báo thông tin Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT, lần thứ 15, năm 2024 tại Trường Đại học TDTT TP.HCM

Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024

Công văn V/v thanh toán nợ học phí trước khi xét tốt nghiệp đợt tháng 02 năm 2024

Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giáo viên và của sinh viên cuối khóa về chất lượng chương trình đào tạo toàn khóa học năm học 2023-2024

Công văn số 472-CV/ĐU ngày 31 tháng 1 năm 2024 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tình hình việc làm của sinh viên, tốt nghiệp năm 2022

Kế hoạch Rà soát, cập nhật điều chỉnh và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐHSP

Chương trình Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ ngày 26 tháng 01 năm 2024