Đang xử lý.....

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Nộp kinh phí bồi dưỡng chuẩn CDNN giáo viên

Thông báo thông tin Hội thảo 3 Đại học Vùng “30 năm Đại học Vùng – Thực tiễn và triển vọng” do Đại học Thái Nguyên tổ chức

Ban hành 23 bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2024

Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023

Tổ chức "Ngày hội việc làm năm 2023"

Lịch thi học kỳ I - năm học 2023-2024; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 30 (2022-2024) và Khóa 31 (2022-2024); Thời gian thi: Từ 22/12/2023 đến 25/12/2023