Đang xử lý.....

Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sư phạm năm 2023

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Nghị định số 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học. Các đơn vị phổ biến đến cho cán bộ, giảng viên và người học biết và thực hiện

Thông báo Lấy ý kiến đối với ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT lần thứ 16 - Năm 2023

Tổ chức chương trình cho lưu học sinh ở nhà dân (Homstay) năm 2023

Thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023

Danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ từ năm 2017-2022

Trường Đại hoc Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo danh mục các sản phẩm KHCN, Sở hữu trí tuệ của giảng viên Nhà trường đã công bố, xuất bản từ năm 2017-2022

Báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2022-2023

Tổ chức Chương trình Chào năm mới New Year Party 2023

Số 302 - CV/ĐU ngày 01/12/2022 V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng

Tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường ĐHSP - ĐHTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh" năm học 2022-2023