Đang xử lý.....

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Điều chỉnh giá điện, nước sinh hoạt đối với người học ở KTX Trường ĐHSP-ĐHTN

Tổ chức hội nghị VC-NLĐ năm học 2023-2024

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kì thi ngày 26-28/7/2023

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên năm học 2023-2024

Thông báo Kế hoạch học bổ sung kiến thức chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo Tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Nhà trường gửi cán bộ giảng viên và người học Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên và người học thư mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.