Đang xử lý.....

Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

Công khai học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2022 - 2023, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2022 đối với khóa 57

Thu học phí học viên sau đại học

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Ban hành Quy định mức thu học phí từ năm học 2022 - 2023 của Trường Trung học Phổ thông Thái Nguyên thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 3, năm 2022

Thông báo khoản tạm thu đầu năm của sinh viên K57, các khoản chi phí và số tiền dự kiến trả lại cho sinh viên

Ngày "Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2022

Điều chỉnh lịch kiểm tra nhận thức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2022 - 2023