Đang xử lý.....

Chương trình lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ (Ngày 06 tháng 10 năm 2023)

THƯ MỜI tới dự Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Tổ chức kì đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, Đợt 4, năm 2023 (kì thi ngày 04-05/10/2023)

Thu học phí các lớp liên thông VLVH, học tại Trường ĐHSP - ĐHTN, năm 2023

Kế hoạch thi bổ sung kiến thức (cho thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ - Tháng 10 năm 2023) Thời gian thi: Từ 30/9/2023 đến 01/10/2023

Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024

Thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên K58

Công khai kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội kỳ I năm 2023-2024, hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2023

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, kì thi ngày 07-08/9/2023

Điều chỉnh một số thông tin trong công tác tuyển sinh đại học chính quy từ năm 2024