Đang xử lý.....

Thông báo công khai danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại Hội đồng GSCS Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 2023

Tham gia giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 6/2023

Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy và sẵn sàng tham gia công tác phòng, chống lụt, bão & cứu nạn, cứu hộ

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU” do Trường Đại học Hà Nội tổ chức

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU” do Trường Đại học Hà Nội tổ chức

Điều chỉnh giá điện sinh hoạt đối với người học ở KTX Trường ĐHSP - ĐHTN

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 30(2022-2024) và Khóa 29(2021-2023); Thời gian thi: Từ 16/06/2023 đến 22/06/2023

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 (Bổ sung); Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29(2021-2023); Thời gian thi: Từ 18/06/2023 đến 20/06/2023

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2023

Nhà trường thông báo về Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2023. Các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia viết bài