Đang xử lý.....

Quyết định Về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí trình độ đại học

Thông báo Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÊN HỆ THỐNG CỦA BỘ GD&ĐT

Đoàn đại biểu Quốc hội Lào làm việc với Đại học Thái Nguyên và nói chuyện với lưu học sinh Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức ra quân Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2022

Đoàn công tác của Văn phòng tiếng Anh khu vực, Bộ Ngoại giao Hoa Kì đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

Đoàn công tác của Trung ương Hội Hữu nghị Lào- Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHTN

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022 và Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2018-2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 (Điều chỉnh)

Đoàn công tác của Học viện Phát triển Giáo dục nghề, Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào đến thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm - ĐTHN