Đang xử lý.....

Ban bảo vệ

I. Thông tin chung

Tên phòng: Ban bảo vệ

II. Chức năng

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn; tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn;

- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi Trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Trường và trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền (xã, phường) nơi Trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa học sinh sinh viên của Trường với học sinh sinh viên các trường khác trong khu vực và với nhân dân địa phương. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Phân công trực bảo vệ liên tục 24h/ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Tuyệt đối không để người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực Trường;

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ, mặt trước của Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

STT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Ghi chú

1

Thủ tục về công tác tuyển dụng và xét tập sự cho viên chức

 

Nguyễn Thị Hoàn

Phòng A1-101

 

Xem

2

Thủ tục nghỉ hưu

 

Mông Đình Tươi

Phòng A1-101

 

Xem

3

Thủ tục nâng lương

 

Mông Đình Tươi

Nguyễn Hải Hưng

Nguyễn Thị Hoàn

Phòng A1-101

 

Xem

4

Thủ tục về phụ cấp ưu đãi

 

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

 

Xem

5

Thủ tục thanh toán bảo hiểm thân thể

- Đơn xin thanh toán

- Xác nhận của cơ sở y tế

Nguyễn Hải Hưng

Phòng A1-101

01 ngày

Xem

6

Thủ tục đi học tập, bồi dưỡng, hội thảo…

 

Nguyễn Nam Thái

Phòng A1-101

02 ngày

Xem

7

Thủ tục giải quyết chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật đối với người lao động

 

Nguyễn Nam Thái

Phòng A1-101

04 ngày

Xem

8

Thủ tục xét, công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Báo cáo thành tích cá nhân, tập thể

- Biên bản họp xét của đơn vị (HĐ thi đua ĐV)

Đỗ Thị Tường Chinh

Phòng A1-202

02 tuần

Xem

9

Thủ tục đăng ký sử dụng xe ô tô của Nhà trường

- Kế hoạch công tác được BGH duyệt.

- QĐ cử đi công tác.

- Giấy xin xe ô tô được BGH duyệt (khai trên mẫu do Phòng HC-TC cung cấp)

Nguyễn Lê Hùng

Phòng A1-202

03 ngày

 
VII. Văn bản quản lý
Chưa có văn bản.
VIII. Liên hệ

Dữ liệu đang được cập nhật...