Đang xử lý.....

I. Cơ cấu tổ chức

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ

Trường Đại học Sư phạm, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường 

PGS. TS Hà Trần Phương

Email: phuonght@tnue.edu.vn

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

PGS. TS Mai Xuân Trường

Email: truongmx@tnue.edu.vn

 

II. Ban chấp hành

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

• PGS.TS. Hà Trần Phương Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch hội đồng trường
• PGS.TS. Mai Xuân Trường Phó Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng
• PGS.TS. Bùi Đức Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ; Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra,
• PGS.TS. Từ Quang Tân Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn
• TS. Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng trường
• PGS.TS. Vũ Thị Hồng Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP
• TS. Trần Thị Minh Huế Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Lê Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Tâm lý giáo dục, Trường ĐHSP
• TS. Phạm Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành, Thư ký Hội đồng trường
• TS. Cao Tiến Khoa Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Phòng Quản lý cơ sở vật chất, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền Lan Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Hóa học, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Hà Thị Thu Thủy Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng khoa Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP
• PGS.TS. Dương Ngọc Toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên, Trường ĐHSP
III. Nhiệm vụ và quyền hạn

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Hoạt động

HOẠT ĐỘNG

VI. Văn bản
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
NQTW 6 KHÓA XIII Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Tài liệu Đảng ủy Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ưng 6 Khóa XIII 01/11/2022
Số 69-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quy định Đảng ủy Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm 06/07/2022
Số 12-HD/BTCTW Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn Đảng ủy Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên 18/01/2022
Số 02-HD/TW Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn Đảng ủy Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 09/12/2021
Số 02-HD/UBKTTW Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn Đảng ủy Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm 29/11/2021
Số 37-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quy định Đảng ủy Quy định về những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
Số 01-HD/TW Ban Chấp hành Trung ương Hướng dẫn Đảng ủy Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng 28/09/2021
Số 24-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quy định Đảng ủy Quy định thi hành Điều lệ Đảng 30/07/2021
Số 22-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Quy định Đảng ủy Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 28/07/2021
VII. Liên hệ

Số điện thoại: 02083856881

Email: vanphongdanguy@tnue.edu.vn