Đang xử lý.....

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ

Trường Đại học Sư phạm, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường 

PGS. TS Hà Trần Phương

Email: phuonght@tnue.edu.vn

 

Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng

PGS. TS Mai Xuân Trường

Email: truongmx@tnue.edu.vn

 

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

•  Hà Trần Phương Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch hội đồng trường
•  Mai Xuân Trường Phó Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng
• Bùi Đức Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ; Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra,
• Từ Quang Tân Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng
• Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên Ban Thường vụ
•  Ngô Thị Thanh Quý Ủy viên Ban Chấp hành
•  Hà Thị Thu Thủy Ủy viên Ban Chấp hành
•  Nguyễn Thị Hiền Lan Ủy viên Ban Chấp hành
•  Vũ Thị Hồng Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành
•  Trần Thị Minh Huế Ủy viên Ban Chấp hành
•  Cao Tiến Khoa Ủy viên Ban Chấp hành
•  Lê Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành
•  Dương Ngọc Toàn Ủy viên Ban Chấp hành
•  Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên Ban Chấp hành
•  Phạm Thị Huyền Ủy viên Ban Chấp hành

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Dữ liệu đang được cập nhật...