Đang xử lý.....

Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 14/03/2022 14:13 đến 14/03/2022 16:00 Phòng họp A1A

Ngày 14/03/2022, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII). Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm, đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học sư phạm, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chi ủy các chi bộ và toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Trường. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Tại Hội nghị, đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy Trường đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị và quán triệt, triển khai một số nội dung, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhấn mạnh nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KT/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

 

 

Đồng chí Hà Trần Phương -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy

phát biểu chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghị quyết tại Hội nghị

 

Đồng chí Mai Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Trường đã quán triệt, triển khai Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 09/3/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm về việc thực hiện Kết luận số 21-KT/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm. Đồng chí yêu cầu toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động trong Trường tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm vững nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị để vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường, của đơn vị trong thời gian tới; bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà trường, của đơn vị phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới hiện nay.

 

 

Đồng chí Mai Xuân Trường – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo tại Hội nghị

 

Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) đã thành công tốt đẹp./.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

Hình ảnh từ điểm cầu trung tâm - các đồng chí dự Hội nghị trực tiếp

 

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông