Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 112
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
2246/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Công tác HSSV công khai kết quả rèn luyện học kỳ I, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019 12/04/2019
896/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019 18/03/2019
790/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc trả hồ sơ, cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 11/03/2019
753/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Đợt bổ sung) 06/03/2019
704/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2 28/02/2019
509/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Đào tạo Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019 31/01/2019
115/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn 07/01/2019
22/TB/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Khoa học công nghệ Về việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 03/01/2019
5075/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Khoa học công nghệ Về việc ban hành Quy định Hoạt động Sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/12/2018
6148/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy định chế độ tập sự với giảng viên mới tuyển dụng, mới chuyển công tác về Trường Đại học Sư Phạm 28/12/2018
5910/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm 21/12/2018
5686/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khoa học công nghệ Ban hành Quy định quản lý các nhóm nghiên cứu chuyên sâu 12/12/2018
5676/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 11/12/2018
5619/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 12 năm 2018 07/12/2018
5435/CV-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Kế hoạch tài chính Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 29/11/2018
5371/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 27/11/2018
5303/QĐ-ĐHSp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018 22/11/2018
5239/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 11 năm 2018 19/11/2018
5222/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Khảo thí và đảm bảo chất lượng Tập huấn phần mềm Turnitin 16/11/2018
5091/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu tiền điện, nước sử dụng vượt định mức đối với lưu học sinh ở Ký túc xá đợt tháng 9/2018 09/11/2018