Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 124
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
3920/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 22/07/2019
3839/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu khoản phí, lệ phí tháng 07 năm 2019 15/07/2019
3797/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào trường đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2019 11/07/2019
861/QĐ-TTg Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thanh tra pháp chế Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 11/07/2019
861/QĐ-TTg Văn phòng chính phủ Quyết định Thanh tra pháp chế Quyết định Phê duyệt đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" 11/07/2019
3812/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2019-2024 11/07/2019
3705/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc Công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất - năm 2019 08/07/2019
3704/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - năm 2019 08/07/2019
3327/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 06 năm 2019 11/06/2019
3091/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Kế hoạch tài chính Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 6 năm 2019 31/05/2019
2610/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Khoa học công nghệ Giới thiệu danh sách thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 13/05/2019
2253/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc thay đổi lịch học chính trị đối với sinh viên cuối khóa K50 16/04/2019
2246/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Công tác HSSV công khai kết quả rèn luyện học kỳ I, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019 12/04/2019
896/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019 18/03/2019
790/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc trả hồ sơ, cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 11/03/2019
753/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Đợt bổ sung) 06/03/2019
704/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2 28/02/2019
509/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Đào tạo Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019 31/01/2019
115/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn 07/01/2019
22/TB/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Khoa học công nghệ Về việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài NCKH sinh viên năm học 2018-2019 03/01/2019