Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 39
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
2856/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành Bộ chương trình đào tạo, trình độ đại học 08/09/2023
259/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Thành lập Tổ soạn thảo Dự thảo quyết định về việc ban hành Quy định bổ sung, thu thập, quản lý và khai thác tài liệu của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 09/02/2023
2593/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Sửa đổi 1 số điều trong Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định sô 3030/QĐ-ĐHSP 14/10/2022
2309/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của học viên trình độ thạc sĩ 26/09/2022
3707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy 16/09/2021
3638/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2021-2022 13/09/2021
2341/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 02/07/2021
1824/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Ban hành Nội quy Thư viện của Trường Đại học Sư phạm 18/05/2021
1108/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định V/v ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 23/03/2021
1048/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng tài sản công trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 18/03/2021
4431/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng Nhà đa năng 09/12/2020
4308/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Kế hoạch tài chính Quyết định V/v áp dụng hóa đơn điện tử 02/12/2020
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
1568/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/07/2020
1557/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý phôi văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/06/2020
1218/QĐ/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020 02/06/2020
1003/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khoa học công nghệ Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý KH&CN của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 19/05/2020
386/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Văn bản chung Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng thiết bị và vật liệu tại phòng thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Sư phạm 25/02/2020