Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 4
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
3484/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Đào tạo Ban hành Quy chế thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục học và ngành Tâm lý học giáo dục 19/10/2023
2090/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Đào tạo Ban hành Quy chế thực tập sư phạm 25/07/2023
3080/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/11/2022
629/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24/03/2022