Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 8
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
Số 472-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/01/2024
389-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 4 năm 2023 28/04/2023
307-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn Về việc xin ý kiến quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng - Tháng 02/2023 02/02/2023
Số 302 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 01/12/2022
264-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 7/2022 29/07/2022
262-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 30/06/2022
189-CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy Công văn xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 28/02/2022
183 - CV/ĐU Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đảng ủy V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng 31/12/2021