Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 20
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
2654/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Quy định tạm thời về hoạt động sản xuất học liệu điện tử (bài giảng E-learning) của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 20/10/2022
2593/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Sửa đổi 1 số điều trong Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định sô 3030/QĐ-ĐHSP 14/10/2022
2309/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập của học viên trình độ thạc sĩ 26/09/2022
888/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học tại Trường Đại học Sư phạm 22/04/2022
748/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành quy định đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 16/11/2021
4458/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Đào tạo Ban hành Quy định đào tạo chương trình tiếng Việt theo hình thức 2 + 1 + 1 cho lưu học sinh 04/11/2021
4075/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Đào tạo Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2021-2022 08/10/2021
2751/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định V/v Ban hành Kế hoạch năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/09/2020
2129/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021 28/07/2020
1218/QĐ/ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Quyết định về việc ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo điều chỉnh, năm học 2019-2020 02/06/2020
3954/CV-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Báo cáo khối lượng giảng dạy năm học 2018 - 2019 23/07/2019
3920/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 22/07/2019
3797/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển vào trường đại học hệ chính quy diện xét tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm năm 2019 11/07/2019
3705/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc Công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất - năm 2019 08/07/2019
3704/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc công nhận kết quả thi tuyển sinh môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non - năm 2019 08/07/2019
896/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Ban hành đề án tuyển sinh năm 2019 18/03/2019
704/ĐHSP-ĐT Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Đào tạo Góp ý dự thảo Quy định về đào tạo để cấp văn bằng đại học thứ 2 28/02/2019
509/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Đào tạo Kết luận của Hội đồng xét tuyển tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 và xử lý học vụ kỳ 1 năm học 2018-2019 31/01/2019
115/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hanh Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế chuyên môn 07/01/2019
5371/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Đào tạo Về việc ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm 27/11/2018