Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 4
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1557/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Quyết định V/v ban hành Quy định quản lý phôi văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 30/06/2020
5222/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Khảo thí và đảm bảo chất lượng Tập huấn phần mềm Turnitin 16/11/2018
822/KH-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Kế hoạch Khảo thí và đảm bảo chất lượng Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018 29/03/2018
3533/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Khảo thí và đảm bảo chất lượng Về việc ban hành "Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên" 21/09/2016