Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 14
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
4130/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Hành chính tổ chức Ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo trong Trường Đại học Sư phạm 13/10/2021
3476/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Hành chính tổ chức Quy định chế độ thu hút người có học hàm, học vị cao thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục về công tác tại Trường Đại học Sư phạm 07/09/2021
2341/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 02/07/2021
1779/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2020-2021 14/05/2021
1780/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Hướng dẫn Hành chính tổ chức V/v Hướng dẫn tổng kết và bình xét Thi đua - Khen thưởng năm học 2020-2021 14/05/2021
2936/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Quyết định V/v Ban hành Quy định về công tác văn thư, soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ ở Trường Đại học Sư phạm 15/09/2020
966/ĐHSP-HCTC Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Hành chính tổ chức V/v đánh giá, cho điểm các tiêu chí thi đua theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHTN năm học 2019-2020 15/05/2020
3812/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2019-2024 11/07/2019
6148/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy định chế độ tập sự với giảng viên mới tuyển dụng, mới chuyển công tác về Trường Đại học Sư Phạm 28/12/2018
5910/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc ban hành Quy chế Văn hóa công sở Trường Đại học Sư phạm 21/12/2018
5676/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 11/12/2018
5619/TB-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Hành chính tổ chức Về việc thu các khoản phí, lệ phí tháng 12 năm 2018 07/12/2018
5303/QĐ-ĐHSp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, viên chức và người lao động năm 2018 22/11/2018
4883/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Hành chính tổ chức Ban hành Quy định về việc tuyển dụng , sử dụng, quản lý viên chức và người lao động của Trường Đại học Sư phạm 01/11/2018