Đang xử lý.....

Văn bản quản lý

Tìm kiếm văn bản
  
Tổng số văn bản 11
Số ký hiệu Cơ quan banh hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
3080/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/11/2022
832/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy định Công tác HSSV Ban hành Quy định về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 14/04/2022
629/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quy chế Công tác HSSV Ban hành Quy chế về công tác người học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 24/03/2022
3707/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học hệ chính quy 16/09/2021
3638/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Phê duyệt kế hoạch công tác Đoàn, Hội và công tác sinh viên năm học 2021-2022 13/09/2021
1108/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định V/v ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử văn hóa của người học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 23/03/2021
1568/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Công tác HSSV Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cấp phát văn bằng giáo dục đại học, sau đại học, chứng chỉ, chứng nhận của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 01/07/2020
2253/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc thay đổi lịch học chính trị đối với sinh viên cuối khóa K50 16/04/2019
2246/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Thông báo Công tác HSSV công khai kết quả rèn luyện học kỳ I, học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018 - 2019 12/04/2019
790/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc trả hồ sơ, cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2019 11/03/2019
753/ĐHSP-CTHSSV Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Công văn Công tác HSSV Về việc triển khai Bảo hiểm y tế đối với sinh viên năm học 2018 - 2019 (Đợt bổ sung) 06/03/2019