Đang xử lý.....

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

1. Cơ cấu tổ chức

Hội đồng Trường có các thành viên đương nhiên, thành viên được bầu chọn và thành viên mời; Số lượng thành viên Hội đồng Trường là 19 người, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 01 Thư ký.

2. Thành viên Hội đồng Trường gồm:

a) Thành viên đương nhiên: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học của Trường.

b) Thành viên được bầu chọn: Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của một số khoa, viện trực thuộc Trường, là những người có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ;

c) Thành viên mời, gồm: Đại diện Đại học Thái Nguyên; một số thành viên bên ngoài Trường đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường.

Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS Hà Trần Phương

Phó chủ tịch hội đồng trường

PGS.TS Đỗ Hồng Thái

Email: thaidh@tnue.edu.vn

 

Danh sách THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 • PGS.TS. Hà Trần Phương

  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường

 • PGS.TS. Đỗ Hồng Thái

  Giảng viên cao cấp, Phó chủ tịch Hội đồng trường

 • TS. Phạm Thị Huyền

  Thư ký Hội đồng trường

 • PGS.TS. Mai Xuân Trường

  Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP

 • PGS.TS Nguyễn Danh Nam

  Phó trưởng ban phụ trách Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên

 • TS Từ Quang Tân

  Phó hiệu trưởng

 • TS. Đồng Văn Quân

  Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP

 • PGS.TS. Cao Thị Hà

  Trường Đại học Giáo dục

 • PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý

  Trưởng Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP

 • TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

  Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường ĐHSP

 • PGS.TS Bùi Đức Nguyên

  Phó Hiệu trưởng

 • TS. Trần Thị Minh Huế

  Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP

 • PGS. TS. Nguyễn Xuân Trường

  Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ, Đại học Thái Nguyên

 • PGS.TS. Phạm Việt Đức

  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên

 • TS. Nguyễn Thị Quốc Hòa

  Trưởng phòng GD Thành phố Thái Nguyên

 • ThS. Trần Văn Hưng

  Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thái Nguyên

 • ThS. Lê Kim Anh

  Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Thái Nguyên

 • ThS. Trần Thị Hồng Hạnh

  Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Trung, TP Thái Nguyên

 • Dương Tuệ Đan

  Sinh viên

HOẠT ĐỘNG

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

VĂN BẢN

 Dữ liệu đang được cập nhật...

 

LIÊN HỆ

 Dữ liệu đang được cập nhật...