Đang xử lý.....

Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 14/09/2021 15:00 đến 15/09/2021 00:00

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS Mai Xuân Trường -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Đỗ Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Đồng Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; PGS.TS Bùi Đức Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Từ Quang Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và 177 đại biểu đến từ các đơn vị, công đoàn bộ phận.

PGS.TS Hà Trần Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị.

PGS. TS Hà Trần Phương phát biểu khai mạc Hội nghị

PGS.TS Mai Xuân Trường -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm học 2021-2022 của Nhà trường.

 

PGS. TS Mai Xuân Trường báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm học 2021-2022 của Nhà trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng hợp các góp ý, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày; báo cáo giám sát của Hội đồng trường năm học 2020-2021 do đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng trường trình bày; báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân do đồng chí Trưởng ban Thanh tra Nhân dân trình bày; báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Dự thảo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường do đồng chí Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày.

 

TS. Đồng Văn Quân báo cáo tổng hợp các góp ý, kiến nghị của cán bộ viên chức

 

 

PGS. TS Đỗ Hồng Thái trình bày báo cáo giám sát của Hội đồng trường năm học 2020-2021

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển Nhà trường.

PGS.TS Mai Xuân Trường đã thẳng thắn tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức trong Trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng tổ chức thực hiện kịp thời.

Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận

100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ - viên chức năm học 2021-2022; thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.

Hội nghị CBVC Trường Đại học Sư phạm năm học 2021-2022 động viên, kêu gọi toàn thể cán bộ - viên chức phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trong cả nước./.

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông Trường.