Đang xử lý.....

Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023) 

Vũ Đình Bắc

Thông báo số 2 - Hội thảo quốc tế Văn hóa và Giáo dục lần thứ 4 năm 2023 (ICCE 2023)

Thông tin cập nhật sau Thông báo số 1:


Nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học có thể công bố những kết quả nghiên cứu của mình tại Hội thảo, Ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nộp bài toàn văn. Thông tin cụ thể như sau:
- Nộp báo cáo toàn văn: trước ngày 31/8/2023
- Thông báo chấp nhận báo cáo cáo: trước ngày 30/9/2023
- Xác nhận tham dự và đăng ký trình bày: trước ngày 16/10/2023
- Địa chỉ gửi báo cáo toàn văn: icce2023@dhsphue.edu.vn

loading....