Đang xử lý.....

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

I. Thông tin chung
Form Đăng ký sử dụng Hội trường - Phòng họp (online)

Tên phòng: Phòng Quản lý cơ sở vật chất

Địa chỉ : Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: dfm@tnue.edu.vn

 

II. Chức năng

1. Chức năng

Phòng Quản lý cơ sở vật chất có chức năng, tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường; Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão; xây dựng các phương án phòng chống bạo loạn; tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, nhiệm vụ phòng, chống các tệ nạn;

- Phối hợp với chính quyền, công an và nhân dân địa phương nơi Trường đóng nhằm thực hiện kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội trong Trường và trên địa bàn; giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra. Chủ động phối hợp với chính quyền (xã, phường) nơi Trường đóng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa học sinh sinh viên của Trường với học sinh sinh viên các trường khác trong khu vực và với nhân dân địa phương. Phối hợp xử lý nghiêm và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Phân công trực bảo vệ liên tục 24h/ngày vào tất cả các ngày trong tuần. Tuyệt đối không để người và phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực Trường;

- Phối hợp với chính quyền và công an địa phương giải tỏa hàng quán, đảm bảo vệ sinh và an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng chính và cổng phụ, mặt trước của Trường;

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phụcvụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong Trường (trừ khu vực nhà ăn và ký túc xá);

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác phục vụ của Trường.

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm, bảo hộ lao động, cho các đơn vị theo quy định;

- Hàng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo đảm và khai thác sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước của toàn Trường;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Mời các bạn tham quan khuôn viên Nhà trường qua hình ảnh 3D:

Đang cập nhật ......

 

V. Lịch công tác

VI. Thủ tục hành chính

Quy định Đầu tư mua sắm, sửa chữa duy trì hoạt động thường xuyên trong Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Dowload biểu mẫu tại đây

Quy trình mua sắm, sửa chữa

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư (xem tại đây)

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Sửa chữa nhỏ

Xây dựng

Giấy báo hỏng họăc đề nghi của các đơn vị

Phạm Văn Thoại 

Lương Đức Thắng

Phòng 303; 304-A2

Các ngày trong tuần

Thiết bị

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

Mua sắm

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc

- Báo giá cạnh tranh (03 chiếc)

- Quyết định thành lập HĐXĐG

- Biên bản xét duyệt giá

- QĐ lựa chọn nhà cung cấp

- Hợp đồng mua bán

- Biên nghiện thu bàn giao theo Hợp đồng

- Biên bản bàn giao tài sản, nguyên liệu, vật liệu, CCDC

- Hóa đơn đỏ

- Thanh lý hợp đồng

Đặng Phương Thanh

Phòng 304A2

Các ngày trong tuần

Cải tạo nâng cấp các hạng mục xây dựng và thiết bị phục vụ công tác đào tạo

- Biên bản kiểm tra hiện trạng

- Tờ trình Hiệu trưởng

- Dự trù kinh phí

- Trình Hiệu trưởng chỉ thầu đơn vị hoặc cá nhân trong công tác thay thế và sửa chữa

- Tiến hành ký hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu.

- Bảng nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc.

- Hoá đơn đỏ (nếu có)

- Biên bản thanh lý hợp đồng.

Phạm Văn Thoại  Lương Đức Thắng

Phòng 303; 304-A2

Các ngày trong tuần

Vũ Anh Tuấn

Phòng 304A2

 

 

 

 

VII. Văn bản quản lý
Chưa có văn bản.
VIII. Liên hệ

 

Phòng Quản lý cơ sở vật chất

Địa chỉ:  Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.654632

Email: dfm@tnue.edu.vn