Đang xử lý.....

Phòng thực hành 

1. Bộ phận các phòng Thực hành (Nhà B3 - Các phòng máy tính phục vụ thực hành Ngoại ngữ và Tin học)

Trường có 07 phòng thực hành máy tính với hơn 320 máy PC cấu hình đủ mạnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của kế hoạch đào tạo, mỗi năm học phục vụ gần 46.000 lượt người học với hơn 4.000 tiết. Mỗi phòng máy đều có Nội qui phòng máy, Nhật ký phòng máy, Danh mục các phần mềm cài đặt theo yêu cầu của giáo viên, các bản Hướng dẫn sử dụng phần mềm...

Hàng năm, Trung tâm TT-TV phối hợp phòng QT-PV chủ động mua sắm, cải tạo, bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ.

Trong quá trình phục vụ, mọi yêu cầu của giáo viên và người học có thể được phản ánh ngay lập tức từ phòng máy thông qua hệ thống điện thoại IP nội bộ tới trung tâm hoặc phản ánh qua hệ thống sổ sách, nhật ký phòng máy, sổ theo dõi sửa chữa. Hàng năm nhà trường có tổ chức đánh giá mức độ hài lòng của giáo viên, người học đối với công tác phục vụ để qua đó có thể rút kinh nghiệm phục vụ và có các hoạt động điều chỉnh cần thiết.

Các nhân viên phòng máy thường xuyên duy trì việc dọn vệ sinh, bảo trì máy tính, cài đặt phần mềm đáp ứng yêu cầu của giáo viên thực hành, đảm bảo gần như 100% máy tính hoạt động bình thường. Ngoài ra, còn thực hiện thng kê s sách, chun b tài liu, hướng dn phn mm ... đáp ng các yêu cu khác nhau trong quá trình đánh ngoài hoạt động.

Bộ phận trực phòng máy đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát sinh viên trong giờ thực hành; Đã hỗ trợ đắc lực cho cho các giảng viên trong Trường trong công tác đào tạo trực tuyến dịp phòng chống Covid 19; Đã phối hợp tốt với phòng Đào tạo, phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục tổ chức nhiều kỳ thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm cuối, thi ngoại ngữ trên máy, thi trắc nghiệm test online, các lớp ôn thi OLympic, các lớp bồi dưỡng IC3, hoặc thực hiện các yêu cầu đặc biệt như thi trực tuyến toàn quốc Ánh sáng soi đường, thi tin học cho Giảng viên chính theo yêu cầu của Bộ, thi nâng hạng Công chức, Viên chức các tỉnh phía Bắc ... đáp ứng yêu cầu đề ra.

 

2. Các phòng phòng học thực hành nhạc, họa, múa

Gồm đầy đủ các loại nhạc cụ cơ bản, máy chiếu, giá vẽ và những trang thiết bị khác phục vụ cho các bộ môn nghệ thuật.