Đang xử lý.....

Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến "vietnam and the United States: A comparison ò Pre-Service Teacher Training in Mathematics"

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2018 - 2021 và tái cấu trúc các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2022-2025

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Thông báo số 3 - Hội nghị Đại số - Lý thuyết số - Hình học - Tô pô 2021

Hội thảo quốc tế thường niên về giáo dục STEM lần thứ 4: IAMSTEM2021

Hội thảo quốc tế thường niên về giáo dục STEM năm 2021 được tổ chức từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021. Đại học Sư phạm Quốc gia Đài Loan là đơn vị đăng cai tổ chức. Trường Đại học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên cùng với một số trường đại học, viện nghiên cứu của Thái Lan, Malaysia, Philippines, Indonesia tham gia với vai trò đồng tổ chức hội thảo.

Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER lần thứ 4 với chủ đề năm 2021 "Đào tạo giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng khó khăn"

THÔNG BÁO SỐ 2 - HỘI NGHỊ ĐẠI SỐ - LÝ THUYẾT SỐ - HÌNH HỌC - TÔ PÔ 2021

THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế ICTER năm 2021

V/v tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 4 về Giáo dục STEM "STEM literacy for New Asia"

V/v tổ chức hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Nghiên cứu và Đào tạo trong Toán học ICREM9

Kính gửi: Các nhà khoa học