Đang xử lý.....

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Nhà trường gửi cán bộ giảng viên và người học Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Giáo dục Toán học lần thứ hai với chủ đề "Dạy và học Toán trong kỷ nguyên số" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thông báo mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nhà trường thông báo đến cán bộ, giảng viên và người học thư mời viết bài tham dự Hội thảo Dân tộc học Quốc gia thường niên năm 2023 của Viện Dân tộc học - Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU” do Trường Đại học Hà Nội tổ chức

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Ngôn ngữ học ứng dụng - xu hướng chuyển đổi trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - APCAL HANU” do Trường Đại học Hà Nội tổ chức

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2023

Nhà trường thông báo về Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2023. Các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham gia viết bài

Thông báo số 2: Về việc tổ chức “Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023” tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo đến cán bộ giảng viên và người học thông báo số 2: Về việc tổ chức “Hội thảo Khoa học quốc gia Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm lần thứ X, năm 2023” tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến "vietnam and the United States: A comparison ò Pre-Service Teacher Training in Mathematics"

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2018 - 2021 và tái cấu trúc các nhóm nghiên cứu chuyên sâu giai đoạn 2022-2025

THÔNG BÁO SỐ 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ IX - năm 2022