Đang xử lý.....

Thông báo thông tin Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc khối các cơ sở đào tạo về lĩnh vực TDTT, lần thứ 15, năm 2024 tại Trường Đại học TDTT TP.HCM

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thông báo thông tin Tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên mở rộng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN năm học 2023-2024

Thông báo thông tin Hội thảo 3 Đại học Vùng “30 năm Đại học Vùng – Thực tiễn và triển vọng” do Đại học Thái Nguyên tổ chức

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lý luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" do Trường Đại học Quảng Nam tổ chức

Thông báo thông tin Hội thảo khoa học Quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học: Lý luận và thực tiễn triển khai tại Việt Nam" do Trường Đại học Quảng Nam tổ chức

Đăng ký tham dự Hội thảo Quốc gia "Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại học" do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức

Nhà trường thông báo đến các cán bộ, giảng viên và người học thông tin Hội thảo Quốc gia "Những vấn đề mới trong giảng dạy và nghiên cứu của giáo dục đại học" do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức

Thông báo thông tin về Hội thảo khoa học Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy" do Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức

Nhà trường thông báo đến cán bộ giảng viên và người học về Hội thảo khoa học Quốc gia "Di sản nghệ thuật Việt Nam: Bảo tồn và phát huy" do Hiệp hội các Trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam tổ chức

Thông tin các cơ sở lưu trú phục vụ Hội thảo khoa học Giảng dạy Vật lý toàn quốc (24-25/11/2023)

Thông báo: Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đẩy mạnh CNH, HĐH theo xu hướng phát triển xanh ngành hóa học và hóa dược"

Trường thông báo thông tin đến giảng viên và người học về Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đẩy mạnh CNH, HĐH theo xu hướng phát triển xanh ngành hóa học và hóa dược" do Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ tổ chức

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Thông báo Hội thảo "Nâng cao chất lượng công bố và uy tín tạp chí" do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức

Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức

Nhà trường gửi cán bộ giảng viên và người học Thông báo Số 1: Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN & Công nghệ do Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức