Đang xử lý.....

Phòng Công nghệ thông tin và thư viện

I. Thông tin chung

Thời gian thành lập Phòng: Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tên Tiếng Việt : Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện

Trụ sở: Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3841157 - 0208.3852464

Email: phongcntt-tv@tnue.edu.vn

II. Chức năng

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức, thực hiện công tác phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và hệ thống thư viện phục vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập trong toàn Trường; tổ chức các hoạt động dịch vụ thông tin và học liệu.

2. Nhiệm vụ

- Giúp Hiệu trưởng đề xuất quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống CNTT của Trường:

+ Quản lý, bảo dưỡng và vận hành toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của Trường;

+ Hỗ trợ các đơn vị trong trường khai thác ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý;

+ Hỗ trợ các Khoa trong việc triển khai các chương trình bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học;

+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị quản lý các phòng máy CNTT, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên toàn Trường.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức và khai thác hiệu quả hệ thống mạng nội bộ và mạng internet của Trường:

+ Xây dựng và triển khai việc quản lý các cơ sở dữ liệu quan trọng của Trường và các đơn vị trong Trường;

+ Quản trị và tổ chức khai thác có hiệu quả mạng nội bộ, mạng internet của Trường;

+ Quản trị Website của đơn vị cũng như các phần mềm quản lý để phục vụ  công tác điều hành quản lý chung của đơn vị.

- Tổ chức quản lý tốt hoạt động của Thư viện, phục vụ cho việc khai thác, sử dụng thông tin của cán bộ và người học:

+ Giúp Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và khai thác tốt hệ thống Thư viện điện tử của Trường; phối hợp với Trung tâm Học liệu của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị liên quan để khai thác nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ và người học;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng và sử dụng hiệu quả Thư viện sách; tổ chức phòng đọc, phòng mượn sách một cách khoa học, tránh thất thoát, lãng phí;

+ Chủ trì việc số hoá giáo trình và phương thức khai thác dữ liệu, hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý nhằm khai thác có hiệu quả thông tin phục vụ giảng dạy và nghiên cứu;

+ Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc thực hiện Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Thư viện trường Đại học, quy  định của Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch.

- Tổ chức các hoạt động dịch vụ thông tin và học liệu trong Trường:

+ Dịch vụ CNTT;

+ Dịch vụ học liệu.

 3, Hoạt động thư viện

       Thư viện hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của thư viện đại học, có đầy đủ các chủng loại sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt phục vụ các chuyên ngành đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường. Tổng số sách của thư viện là hơn 270.000 cuốn với hơn 13.000 đầu sách Tuy nhiên, thư viện đang trong quá trình chuyển sang khai thác phần mềm thư viện tích hợp nên phải tiến hành hồi cố lại toàn bộ số tài liệu nói trên, do đó số đầu tài liệu đang phục vụ lưu thông là 7.773 (trong đó bao gồm 6.189 đầu sách với  92.866 cuốn; 27 đầu tạp chí; 1.557 cơ sở dữ liệu điện tử). Ngoài ra còn có hơn 7.200 luận văn, luận án và đề tài NCKH các cấp. Về sách ngoại văn, có 600 đầu sách với gần 13.000 cuốn sách phục vụ nhiều chuyên ngành. Thư viện đảm bảo đủ số đầu sách, tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo: Sư phạm Toán 356 đầu sách, Sư phạm Tin 203 đầu sách, Sư phạm Lý 287 đầu sách, Sư phạm Hóa 180 đầu sách, Sư phạm Sinh 225 đầu sách, Sư phạm Văn 2.409 đầu sách, Sư phạm Sử 732 đầu sách, Sư phạm Địa 412 đầu sách, Tiểu học 122 đầu sách; Giáo dục Mầm non 55 đầu sách, Sư phạm Tiếng Anh 70 đầu sách, Giáo dục Thể chất 41 đầu sách, Tâm lý - Giáo dục - Chính trị Xã hội 329 đầu sách, Giáo dục Chính trị 718 đầu sách và các ngành khác 50 đầu sách. Số lượng sách quay vòng nhanh, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng của cán bộ, GV và người học. Từ năm 2012 đến 2016 có 40.779 lượt bạn đọc, tổng số sách được mượn/trả là 85.366 cuốn, 43.790 lượt bạn đọc truy cập internet và tra cứu học liệu, 79.900 lượt bạn đọc đến học và nghiên cứu tại thư viện.  Hằng năm, Nhà trường đầu tư hơn 60 triệu đồng bổ sung, cập nhật tài liệu mới phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và NCKH. Hằng năm, Nhà trường tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của GV và SV về mức độ đáp ứng yêu cầu của thư viện đối với bạn đọc. Kết quả khảo sát cho thấy trên 85% độc giả hài lòng về mức độ đáp ứng tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu của thư viện.

        Mỗi năm, thư viện tổ chức tập huấn kỹ năng tìm tin cho cán bộ, GV và người học, tổ chức các hoạt động thu hút sinh viên như triển lãm sách, ngày hội đọc sách, tọa đàm kỹ năng đọc sách, thi đố vui kiểm tra kiến thức…

       Thư viện đã ứng dụng phần mềm quản lý ILIB cùng hệ thống hạ tầng mạng với 146 máy tính, nhiều thiết bị ngoại vi…, mang lại những tiến bộ rõ rệt trong công tác quản lý nghiệp vụ, phục vụ bạn đọc, tra cứu học liệu, tìm tin . Thư viện phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Học Liệu – ĐHTN khai thác hiệu quả nguồn học liệu số của Trung tâm Học liệu (là thư viện điện tử dùng chung trong toàn Đại học. Thư viện đã lắp đặt một hệ thống mạng LAN cho phép cán bộ, GV và người học có thể sử dụng máy tính để truy cập tài liệu số hóa luận văn, luận án, đề tài NCKH các cấp).

      Thư viện đã tham gia vào Chi hội Thư viện các trường đại học, cao đẳng trung du miền núi phía Bắc, qua đó có chiến lược liên kết, hợp tác với thư viện các trường đại học trong khu vực, tiến tới hợp tác quốc tế để khai thác, trao đổi nguồn học liệu.

      Là một cơ quan văn hóa nên trong quá trình hoạt động, Thư viện luôn quan tâm tới việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và đảm bảo tuân thủ luật Sở hữu trí tuệ tới toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị.

4, Hoạt động CNTT

          Với 08 chuyên viên CNTT, Phòng đã phải đảm nhiệm hầu hết các hoạt động về CNTT trong trường : từ sửa chữa thiết bị, khắc phục sự cố, phục vụ thực hành vi tính, theo dõi thi công các công trình CNTT, cho đến xây dựng các dự án CNTT của Trường, thiết kế và quản lý Website, hỗ trợ đào tạo huấn luyện giáo viên và sinh viên…

 Bộ phận CNTT  hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị trong trường quản lý và vận hành hiệu quả nhiều phần mềm :

+   Phần mềm Quản lý Đào tạo IU.

+   Các phần mềm kế toán MISA, Trí tuệ 8.0

+   Phần mềm Quản lý Văn bản iOFFICE

+   Các phần mềm thi TestOnLine

+   Thi trắc nghiệm (Moodle).

+   Phần mềm Quản lý Nhân sự.

+   Phần mềm Quản lý Sinh viên.

+   Phần mềm Quản lý Sinh viên nội – ngoại trú (Ký túc xá)

+   Phần mềm quản lý Khoa học.

+   Phần mềm Quản lý Tài sản.

+   Phần mềm Quản trị thư viện tích hợp.

+   Hệ thống My Site của toàn thể cán bộ, giảng viên.

          Tất cả các đơn vị và cá nhân trong Trường đã được cấp và sử dụng account mail theo tên miền *@tnu.edu.vn.      

        Mỗi năm bộ phận trực phòng thực hành vi tính (08 phòng máy) đã phục vụ hơn 40.000 lượt sinh viên với hơn 3.600 tiết thực hành, đáp ứng tốt các yêu cầu của đào tạo

      Website của Trường với tên miền: http://www.tnue.edu.vn (có 26 chuyên trang của các Khoa, Bộ môn, các đoàn thể, Viện nghiên cứu, Trung tâm tư vấn, Ký túc xá, Đào tạo, Tuyển sinh, Ba công khai, Năng lực đội ngũ, Đổi mới giáo dục…) đã trở thành một kênh thông tin quan trọng trong các hoạt động văn hóa, quản lý chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.

       Mỗi năm, bộ phận CNTT còn phục vụ cho hàng chục hội thi, hội thảo, hội diễn, gameshow, các hoạt động thể thao, văn hóa, các lễ kỷ niệm diễn ra trong trường… ngoài ra, còn phối hợp hoạt động hiệu quả với nhiều ban nghành Trung ương và địa phương trong việc đảm bảo yêu cầu về CNTT cho các sự kiện mang tầm Quốc gia, Quốc tế tổ chức tại Trường.

III. Đội ngũ cán bộ
IV. Thành tích nổi bật

Dữ liệu đang được cập nhật...

V. Lịch công tác

Dữ liệu đang được cập nhật...

VI. Thủ tục hành chính

TT

Nhiệm vụ - thủ tục hành chính

Hồ sơ

Người thực hiện

Thời gian

Ghi chú

1

Sự cố mạng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo mạng, lỗi internet, hỗ trợ kỹ thuật..…

Mẫu biên bản ghi nhận sự cố về CNTT

Báo sự cố

(3841157)

Nguyễn Đức Lưu

(0973828188)

Các ngày trong tuần

Ký sổ, ghi nhật ký.

2

Tin bài, Website, Phần mềm QLVB

Báo kỹ thuật

(3841157)

Phùng Thị Hồng Dung

(0868.955.531)

Các ngày trong tuần

Ký sổ, ghi nhật ký.

3

Sự cố máy PC,thiết bị ngoại vi, hỗ trợ kỹ thuật

Mẫu biên bản ghi nhận sự cố về CNTT

Báo kỹ thuật

(3841157)

Vũ Thái Sơn

(0343.232.473)

 

Các ngày trong tuần

Ký sổ, ghi nhật ký.

4

Lịch thực hành phòng máy tính (nhà B3)

Ngoài ra:

      - Phòng 201, 202

      - Phòng 301,405

      - Phòng 302,307

      - Phòng 407

Mẫu biên bản ghi nhận sự cố về CNTT

Báo tin

(3856871)

Lê Quang Đạt

0963907555

Nguyễn Đăng Khoa

0912440775

Từ thứ 2 - CN

 

 

 

 

 

 

5

Địa điểm: Nhà Thư viện - Tầng 5,

Phòng 502 - Nguồn tài nguyên thông tin

Mẫu đơn đề nghị nhập tài liệu vào Thư viện

 

Nguyễn Thị Vân Anh

0976579331

Các ngày trong tuần  

Địa điểm: Nhà Thư viện - Tầng 5,

Phòng 502 - Nguồn tài nguyên thông tin

Mẫu Bản cam kết cho phép Thư viện lưu trữ và phổ biến tài liệu

 

Nguyễn Thị Vân Anh

0976579331

Các ngày trong tuần  
7

Địa điểm: Nhà Thư viện - Tầng 5,

Phòng 502 - Nguồn tài nguyên thông tin

Mẫu Bản cam kết nộp lưu chiểu tài liệu

 

Vương Hồng Hải

0989159981

Các ngày trong tuần  
VII. Văn bản quản lý
Số ký hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu Ngày ban hành
1824/QĐ-ĐHSP Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Quyết định Thông tin thư viện Quyết định Ban hành Nội quy Thư viện của Trường Đại học Sư phạm 18/05/2021
VIII. Liên hệ

Tên Tiếng Việt : Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện

Trụ sở: Phòng Công nghệ Thông tin và Thư viện được đặt trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3841157 - 0208.3852464

Email: phongcntt-tv@tnue.edu.vn