Đang xử lý.....

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 27/12/2021 07:00 đến 27/12/2021 11:00

Ngày 24/12/2021, Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt của Trường.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết nằm trong chương trình công tác của Đảng ủy Trường nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của Trường. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Tham gia Hội nghị trực tiếp tại điểm cầu trung tâm là các đồng chí trong BCH Đảng bộ, tại các đầu cầu gồm các đồng chí thành viên Hội đồng trường là viên chức của Trường; BCH Công đoàn Trường; Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội CCB Trường; Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa của Trường; Giáo sư, Phó Giáo sư, Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ.

Sau phần khai mạc, đồng chí Hà Trần Phương - Ủy viên BCH Đảng ủy ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường báo cáo nội dung Quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đồng chí Mai Xuân Trường - Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một vài hình ảnh trong Hội nghị:

 

 

PGS.TS Hà Trần Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

báo cáo tại Hội nghị

 

 

PGS.TS Mai Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng

báo cáo tại Hội nghị

 

 

Hình ảnh từ điểm cầu trung tâm - các đồng chí dự Hội nghị trực tiếp

 

 

Tin bài: Bộ phận truyền thông phòng Công tác HSSV