Đang xử lý.....

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Dự kiến kết thúc Địa điểm
Từ 21/05/2021 16:21 đến 21/05/2021 00:00

Sáng ngày 20/5/2021, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. PGS.TS Hà Trần Phương - Uỷ viên BCH Đảng bộ ĐHTN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường dự và trực tiếp chỉ đạo Hội nghị. PGS.TS Mai Xuân Trường – Ủy viên BTV Đảng ủy ĐHTN, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tham gia quán triệt, triển khai một số nội dung tại Hội nghị. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đỗ Hồng Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đồng chí cán bộ, Đảng viên và Đảng viên là người học tại 19 điểm cầu chính trong trường.

 

 

PGS.TS Hà Trần Phương -  Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo, quán triệt, triển khai nghị quyết tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, PGS.TS Hà Trần Phương Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

PGS.TS Mai Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

 

 PGS.TS Mai Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy đã quán triệt, triển khai một số điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai Nghị quyết chuyển đổi số của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, đặc biệt là công tác chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Hà Trần Phương nhấn mạnh, các báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, công tác bầu cử và Nghị quyết về chuyển đổi số của Đảng ủy Trường ĐHSP - ĐHTN ban hành đã đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng ủy Trường ĐHSP - ĐHTN đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu toàn thể cán bộ viên chức, nhất là các cán bộ đảng viên tập trung nghiên cứu, thảo luận, nắm vững nội dung cơ bản của các các báo cáo chính trị để vận dụng vào việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường trong thời gian tới, bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Nhà trường, phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học trong bối cảnh mới hiện nay.

Với tinh thần nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm, Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức trong hai ngày 20, 21/5/2021 tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Tác giả bài viết: ThS. Nguyễn Thanh Nga

Nguồn tin: Bộ phận truyền thông